Vítáme Vás na Souboji kateder FJFI!

Dnes máte jedinečnou možnost reprezentovat svou katedru v rozličných dovednostech a prokázat tak jedinečné kvality a talenty, které se právě na vaší katedře jistě skrývají. Proto neváhejte, vezměte si kartičku se svou katedrou, čímž se zařadíte do soutěže a vyzkoušejte nejlépe všechny stanoviště. Hodnotit se bude jednak celkový zisk bodů a také oceníme katedru s nejlepšími výsledky na jednotlivých stanovištích, proto motivujte k co nejlepším výkonům i všechny své spolužáky a kolegy.

Cíl:

Zúčastnit se co nejvíce aktivit a sbírat tak body pro svou katedru. 

Průběh a pravidla:

 1. Každý účastník obdrží kartičku s tabulkou aktivit a názvem katedry, za kterou bude soutěžit (každý účastník má nárok na právě jednu kartičku)
 2. Soutěžní část probíhá od 19:30 do 22:00
 3. Účastník se může zúčastnit libovolného počtu aktivit v libovolném pořadí (ale každé pouze jednou)

Stanoviště:

 1. Stanoviště jsou rozmístěna na chodbách a v učebnách v přízemí a 1. patře 
 2. Na každém ze stanovišť lze získat dle podaného výkonu 0 – 10 bodů
 3. U každého stanoviště budou k nalezení podrobná pravidla dané disciplíny a bodového ohodnocení
 4. U většiny stanovišť bude možnost si danou disciplínu nejdříve vyzkoušet a poté přejít k soutěžnímu pokusu
 5. Mějte na paměti, že u každého stanoviště se budou hodnotit také nejlepší podané výkony večera (viz pravidla u jednotlivých stanovišť)
 6. Po dokončení aktivity bude tato skutečnost zaznamenána na obdrženou kartičku a bodový zisk zapsán k výslednému vyhodnocení
 7. Stanoviště lze označit jako splněné po minimálně 1 pokusu o danou aktivitu

Bonusové body:

 1. Při odevzdání kartičky se všemi absolvovanými stanovišti vzniká nárok na zisk 5 bonusových bodů
 2. Po absolvování všech stanovišť je možnost získat bonusový bod za každého vypitého panáka zelené zakoupeného u baru (nutno předložit vyplněnou kartičku jako důkaz)

Vyhodnocení:

Bude probíhat ve dvou kategoriích a to sice

 1. Souhra – Katedra s celkově největším počtem bodů (prostý součet)
 2. Výkony – Katedra s nejlepšími výkony (vyhodnocováno z každého stanoviště samostatně) – u každého stanoviště bude vyhodnocen nejlepší výkon z každé katedry a následně z těchto výkonů stanoveno pořadí kateder na každém ze stanovišť. Obodováním těchto umístění a součtem bodů ze stanovišť vznikne celkové pořadí